Da biste od interneta dobili najbolje i iskoristili prednosti koje pruža, internet koristite odgovorno, tako da zaštitite i sebe i druge.

Djeca i mladiPronađi sadržaj za svoj uzrast i informiši se

Odrasli OdrasliSve što odrasli treba da znaju o djeci na Internetu

Roditelji

Osnova odnosa s djecom je otvorenost, zajedničko razumijevanje, poštovanje i razvijanje međusobnog povjerenja. Ukoliko se tako razvija odnos roditelja i djece, to postaje dobra garancija za siguran boravak na internetu

 

Škole

Savremena škola i obrazovanje podrazumijevaju upotrebu interneta u svakodnevnoj nastavi. Danas se sve više govori o konceptima škola bez zidova i doživotnom učenju, čije su realizacije u potpunosti uslovljene primjenom interneta.

 

Nasilje na Internetu Nasilje na InternetuSlučajevi nasilja na Internetu

Elektronsko nasilje uključuje bilo kakav oblik slanja poruka putem interneta ili mobilnih telefona. Ono ima za cilj povređivanje, uznemiravanje ili bilo kakvo drugo nanošenje štete djetetu, mladom ili odraslom čovjeku koji ne može da se zaštiti od takvih postupaka.

Saznajte više

Korisni linkovi LinkoviLinkovi do sajtova koji ti mogu pomoći

Anketa АnketaOdgovori na par pitanja i pomozi nam da što bolje radimo

Upitnik

Popuni anketu (klikni ispred željenog odgovora), na neka pitanja možeš izabrati više opcija. Kada završiš, klikni na SNIMI. Anketa je anonimna i poslužiće nam za procjenu informatičke pismenosti i nivoa odgovornosti pri korišćenјu interneta. Otvori anketu

Hrabro sanduče Hrabro sandučeIspričaj svoju priču

Hrabro sanduče
Osjecaš se loše! Neko je povrijedio tebe ili tvoje najbliže putem interneta ili mobilnog telefona. Skupi hrabrost, piši nam, ne moraš ostaviti svoje ime i prezime ni grad u kojem živiš.
E-mail
Telefon Godište
Vaša priča

Captcha provjera Unesite kod sa lijeve strane